Felleshuset är en gemensamhetsanläggning bestående av samlingslokal och växthusdel på nedre planet samt två övernattningsrum och terrass på övre planet. Huset är öppet för medlemmar att använda fritt utan bokning vardagar kl. 08.00-22.00 och helger kl. 9.00-22.00, förutsatt att det inte är bokat för aktivitet. Större sällskap behöver göra en bokning av lokalen. Vid frågor om bokning kontakta oss på bokning@kvarteretintegralen.se.

Bokning av nedre plan (samlingslokalen + växthusdelen): Samlingslokalen är uppvärmd och har plats för ca 25 personer och kan bokas för lugnare tillställningar som middagar med familj och vänner, barnkalas och möten. Växthusdelen kan användas fram till senast kl. 22:00 av den som bokar och där finns plats för fler personer (ej uppvärmd vintertid). Vid bokning av samlingslokalen ange tidsintervall samt typ av aktivitet under ”Information”. Bokning senare än till kl. 22:00 behöver godkännas av styrelsen, om övernattningsrum är bokat av annan person samma dag kan bokning endast göras fram till kl. 22:00. Styrelsen kan neka bokningar oavsett tid som kan störa boende mycket eller där ordningsregler inte bedöms kunna hållas. OBS! Kan endast bokas av boende i kvarteret Integralen samt av vänmedlemmar. Det går även att boka nedre plan för evenemang som riktar sig till de som bor i kvarteret eller till alla i Vallastaden, även om arrangören är extern.

Bokning av övernattningsrum: OBS! Ett markerat datum i bokningskalendern motsvarar en natt. Båda övernattningsrummen har egna badrum med toalett, handfat och dusch. De som övernattar får använda köket och övriga gemensamma ytor fritt, så länge de inte är bokade. Nyckeln till övernattningsrummet kan hämtas från kl. 13:00 den bokade dagen och återlämnas senaste kl. 13:00 dagen efter (information om nyckeln finns i bokningsbekräftelsen). OBS! Bokning av övernattningsrum kan göras av boende i kvarteret och vänmedlemmar. Boende i andra kvarter i Vallastaden kan boka övernattningsrum om det egna kvarterets felleshus är fullbokat eller om felleshus saknas. Övriga externa kan endast boka övernattningsrum på vardagar.

Betalning: Sker helst via Swish till nr: 1236361257 (vid behov finns andra betalningsalternativ).

Observera att brott mot boknings-och ordningsreglerna kan innebära indragen access och/eller avstängning från att boka felleshuset i framtiden.

Övernattningsrum 1

Kalendern laddas...
-
Tillgänglig
 
-
Bokad

Namn*:

Gatuadress + lägenhetsnr*:

Email*:

Telefonnummer*:

Antal gäster:

Information:

Övernattningsrum 2

Kalendern laddas...
-
Tillgänglig
 
-
Bokad

Namn*:

Gatuadress + lägenhetsnr*:

Email*:

Telefonnummer*:

Antal gäster:

Information:

Samlingslokal

Kalendern laddas...
-
Tillgänglig
 
-
Bokad

Namn*:

Gatuadress + lägenhetsnr*:

Email*:

Telefonnummer*:

Antal gäster:

Information:


GDPR: Den ifyllda bokningsinformationen sparas i vårt bokningssystem och kan endast nås av utvalda administratörer från styrelsen. Bekräftelsemail skickas ut automatiskt till den angivna e-posten vid bokning.

Vi använder appen Evva AirKey för att komma in i felleshuset. För att kunna få access till felleshuset så behöver namn, adress, lägenhetsnummer och mobilnummer skickas med email till info@kvarteretintegralen.se. Genom att ansöka om access så medger du att vi lagrar dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer endast att behandlas av styrelsen, eller av styrelsen utsedd person. Uppgifterna kommer att lagras i AirKey. Inom ramen för produkten AirKey lagras uppgifter på servrar tillhörande EVVA Sicherheitstechnologie GmbH. Servrarna befinner sig inom EU och uppfyller alla säkerhetskrav för en felfri och säker drift. För att produkterna ska kunna användas i enlighet med produktspecifikationerna är det av tekniska skäl nödvändigt att EVVA samlar in, lagrar och behandlar uppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas till tredjepart. Du kan när som helst ta bort dina personuppgifter från våra register. Det medför dock att du inte längre kommer kunna få access till felleshuset. Meddela oss när du flyttar ifrån kvarteret, vi tar då bort personuppgifterna från vårt system.