Alla som bor i Kvarteret Integralen är medlemmar och betalar en medlemsavgift till samfällighetsföreningen (ofta som en del av hyran) som gäller både den gemensamma marken i kvarteret och det gemensamma felleshuset. Som boende kan man välja två medlemsnivåer, medlem eller aktiv medlem. Medlemskapen är knutna till hushållet. Medlem är man automatiskt och får nyttja de gemensamma lokalerna i felleshuset vardagar kl. 08-22 och helger kl. 09-22, under förutsättning att lokalerna inte är bokade. Priset för bokning av huset framgår av prislistan. Som aktiv medlem är de flesta bokningarna gratis.

Access:
För att komma in i felleshuset använder vi appen Airkey. Saknar du som boende i kvarteret access hör av dig till styrelsen på info@infokvarteretintegralen.se.

Engagemang aktiv medlem:

  • 1-2 städveckor per år.
  • Bidra med något extra. Det kan tillexempel vara att du har speciell kompetens inom något område som styrelsen och felleshuset är i behov utav, ordna gemensam aktivitet för kvarteret, styrelsearbete eller vara med på fixardag som hålls två ggr per år – i april och september.

Detta ingår i en städvecka:

  • Titta till felleshuset ca 3 gånger per vecka.
  • Kontrollera och städa vid behov mitt i veckan.
  • Städa felleshusets gemensamma ytor och möbler/utrustning (samlingslokalen, toaletterna, växthusdelen nere och uppe) i slutet av veckan, checklista finns.
  • Vid behov ta ut sopor och töm återvinning.
  • Fyll på vattentunnorna 1-3 gånger per vecka, utifrån behov.
  • Vattna olivträdet 1 gång per vecka.
  • Kontrollera att alla dörrar är låsta/stängda.
  • Rapportera eventuella skador eller andra synpunkter till styrelsen.

Mer detaljer finns i checklistan för städveckan.

Vid intresse att vara aktiv så kryssa i den rutan i samband med bokning, eller kontakta oss på info@kvarteretintegralen.se. Vilken vecka som blir städvecka bestäms av medlemmen i samråd med Alexandra i styrelsen.

Vänmedlemskap

Kvarteret tillåter andra personer som bor i Vallastaden att vara vänmedlemmar i Kvarteret Integralen. Som vänmedlem får du möjlighet att boka felleshuset till samma pris som för som de boende i kvarteret samt nyttja huset vardagar kl. 08-22 och helger kl. 09-22. Du får även tillgång till den gemensamma utrustningen som finns i felleshuset, t.ex. pingisbord, utespel, sällskapsspel, lekhörna, bortskänkeshörnan med mera. Medlemskapet kostar 400 kr för 6 månader samt att man har en städvecka där de gemensamma ytorna i felleshuset ses över några gånger samt städas i slutet av veckan. 

Vid intresse kontakta oss på info@kvarteretintegralen.se


GDPR:
För att kunna få access till felleshuset medger du att vi lagrar dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer endast att behandlas av styrelsen, eller av styrelsen utsedd person. Uppgifterna kommer att lagras i Airkey. Inom ramen för produkten AirKey lagras uppgifter på servrar tillhörande EVVA Sicherheitstechnologie GmbH. Servrarna befinner sig inom EU och uppfyller alla
säkerhetskrav för en felfri och säker drift. För att produkterna ska kunna användas i enlighet med produktspecifikationerna är det av tekniska skäl nödvändigt att EVVA samlar in, lagrar och behandlar uppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas till tredjepart. Du kan när som helst ta bort dina personuppgifter från våra register. Det medför dock att du inte längre kommer kunna få access till Felleshuset.