Felleshuset och den gemensamma marken i kvarteret Integralen sköts av Samfällighetsföreningen Integralen, org. nr. 717915-9707. Adressen för felleshuset är Hugo Theorells gata 15.

För access till felleshuset: Skicka namn, adress, lägehetsnummer och mobilnummer till info@kvarteretintegralen.se. De boende i kvarteret kan använda felleshuset fritt vardagar kl. 8:00-22:00 och helger kl. 9:00-22:00, så länge nedre plan inte är bokat.

Email för frågor och synpunkter: info@kvarteretintegralen.se

Email för frågor om bokning av övernattningsrum och samlingslokal: bokning@kvarteretintegralen.se

Facebookgrupp för kvarteret: Kvarteret Integralen

Facebookgrupp för Vallastaden: Boende i Vallastaden

Hemsida för Vallastaden: www.vallastaden.nu