Felleshuset och den gemensamma marken i kvarteret Integralen sköts av Samfällighetsföreningen Integralen, org. nr. 717915-9707. Adressen för felleshuset är Hugo Theorells gata 15.

Email för frågor och synpunkter: info@kvarteretintegralen.se

Email för frågor om bokning av övernattningsrum och samlingslokal: bokning@kvarteretintegralen.se

Facebookgrupp för kvarteret: Kvarteret Integralen

Facebookgrupp för Vallastaden: Boende i Vallastaden

Hemsida för Vallastaden: www.vallastaden.nu