Vallastaden är en ny stadsdel i Linköping. Stadsdelen ligger i västra Valla intill Linköpings Universitet (Campus Valla). Stadsdelen ligger några kilometer sydväst om Linköpings stadskärna. Här har en varierade stadsmiljö vuxit fram och området kommer att byggas ut ytterligare. Här finns förskola, skola, äldreboende med mera. I parken Paradiset invid Vallastaden finns odlingslotter som hyrs ut av föreningen Paradisodlarna. I Paradiset finns även många publika frukträd och platser för umgänge.

Mer information som tagits fram av Linköpings kommun om hur stadsdelen växte fram finns vallastaden2017.se. För att läsa mer om Vallastaden där informationen skrivits av de boende i stadsdelen se hemsidan vallastaden.nu.

I Vallastaden finns en närlivsaffär, Auto-Mat. Största matvaruaffären är City Gross som ligger i Djurgårdens affärsområde. Där kan man även hitta ett apotek. I och i närheten av stadsdelen finns även flera restauranger, t.ex. Meetly, Bestia, Spicy Wok’n’Roll och Vallastadens pizzeria.

I Vallastaden finns några mindre lekplatser och inom gångavstånd finns Linköpings största lekpark Lill-Valla. En liten bit längre bort finns Friluftsmuseet Gamla Linköping.

I området finns flera möjligheter till träning och rekreation, bland annat finns en friidrottsarena samt träningsanläggningen Campushallen och i den närliggande Vallaskogen, tillika naturreservat, finns både löpspår och MTB-bana. Även naturreservatet Tinnerö eklandskap ligger inom gångavstånd.

Vallastaden består av en rad kvarter. De flesta kvarteren har ett gemensamt hus som kallas felleshus, där det finns tillgång till övernattningsrum och samlingslokal. Felleshusen är tänkta som träffpunkt för de boende i kvarteret. Vissa av felleshusen kan bokas av alla som bor i Vallastaden, vissa utav husen kan endast användas av de boende i det kvarteret.

De kvarter som hittills har felleshus är: Innovationen, Integralen, Inspirationen, Illustrationen, Integrationen, Initiativet och Insikten. Kvarteret Isotopen har inget felleshus, de boende i detta kvarter hänvisas till de övriga kvarteren som hyr ut sitt felleshus till externa. Fler felleshus kommer att byggas närmaste tiden.

Varje kvarter i Vallastaden har en samfällighetsförening som ansvarar för kvarteret. För frågor och synpunkter inom kvarteren kontakta respektive styrelse.

Gatorna mellan kvarteren och Broparken, parken längs bäcken, sköts av Linköpings kommun. Frågor och felanmälan hanteras av Kontakt Linköping.

För alla som bor i Vallastaden finns en facebookgrupp där allt som är relevant för området presenteras, som heter Boende i Vallastaden. Det finns även en facebookgrupp för köp och sälj. Det finns även en facebookgrupp för föräldrar och barn.

Sopsug för hushållssopor och kompostavfall finns vid varje kvarters felleshus samt bredvid parkeringshuset Flustret. Återvinningsrum (även för grovsopor) finns i bakre änden av parkeringshuset Flustret. Här finns även de gröna påsarna till kompostavfall att hämta. Taggen, som fungerar till alla sopsugar och återvinningen, fås av Tekniska verken, på deras sida finns mer information om sophanteringen i Vallastaden.

Det finns två parkeringshus i området, Flustret och Aurora, som sköts av Dukaten (månadsabonnemang kostar 800 kr, ett dygn 95 kr). Vid universitetet och Katastrofmedicinskt centrum finns parkeringar som sköts av Aimo park (månadsparkering kostar 350 kr, ett dygn 20 kr, samma biljett gäller på alla deras parkeringar i området). Mellan Friidrottsarenan och parken Paradiset (på Schiörlins gata) så finns en 3-timmars parkering som är gratis (ej nattparkering).

M har bilpool i Vallastaden med främst elbilar, de boende har rabatt på abonnemang, för att få aktuell rabattkod kontakta M eller fastighetsägaren.