Protokoll årsstämma

posted in: Nyheter | 0

Angående protokollet från Samfällighetsföreningen Integralens årsstämma som hölls den 29 mars 2021. Ett utskrivet exemplar finns även i samlingslokalen i felleshuset Integralen. Protokollet skickas även ut alla som var kallade till mötet. Originalet finns hos föreningens ordförande.