Storstädning i felleshuset 24 april

Välkomna på vårens storstädning och kvartersfika i felleshuset 24 april!

kl. 13:00-14:30: Storstädning och fixning av det som behövs i felleshuset
kl. 14:30-15:30: Fika för kvarteret

Varje år så anordnar styrelsen två fixardagar i felleshuset, en i april och en i september. År 2022 så hålls dessa dagar 24 april och 25 september.

Under dessa fixardagar så gör vi gemensamt sådant som inte ryms inom städveckorna, som att reparera saker, tvätta fönster mm.