Städdagar 2022

Varje år så anordnar vi gemensamma städdagar i felleshuset Integralen, där vi storstädar, fixar och lagar det som behövs gemensamt.

Gemensamma städdagar 2022:

Söndagen 24 april kl. 13:00-15:00. Vi bjuder på fika!

Söndagen 25 september kl. 13:00-15:00. Vi bjuder på fika!