Nya riktlinjer för aktiva medlemmar i kvarteret

posted in: Nyheter | 0

Aktiva i kvarteret bokar nu övernattningsrummen gratis och samlingslokalen mellan kl. 9-22 gratis (i övrigt enligt prislistan på hemsidan). Vid fler än 10 bokningar per år, eller flera längre bokningar, förs dialog med medlemmen hur engagemanget kan anpassas. Att vara aktiv innebär att man är engagerad i kvarteret.

Engagemang (per hushåll):

  • 1-2 städveckor per år.
  • Plus något extra, t.ex. bidra genom speciell kompetens, ordna gemensam aktivitet för kvarteret, styrelsearbete eller vara med på fixardag (hålls två ggr per år – i april och september).

Detta ingår i en städvecka:

  • Titta till felleshuset ca 3 ggr per vecka.
  • Kontrollera och städa vid behov mitt i veckan.
  • Städa felleshusets gemensamma ytor och möbler/utrustning (samlingslokalen, toaletterna, växthusdelen nere och uppe) i slutet av veckan (ca 1,5 tim), checklista finns.
  • Vid behov ta ut sopor och töm återvinning.
  • Fyll på vattentunnorna 1-3 ggr per vecka, utifrån behov. Vattna olivträdet 1 ggr per vecka.
  • Kontrollera att alla dörrar är låsta/stängda.
  • Rapportera eventuella skador eller andra synpunkter till styrelsen.
  • Mer deltaljer finns i checklistan för städveckan.

Vid intresse att vara aktiv så kryssa i den rutan i samband med bokning, eller kontakta oss på info@kvarteretintegralen.se

Vilken vecka som blir städvecka bestäms av medlemmen i samråd med Alexandra i styrelsen. Om ni bokat samlingslokalen kan städveckan vara samma vecka så att städningen efter aktiviteten kan kombineras med veckostädningen och ni får även bra översikt att lokalerna är i gott skick innan bokningen.