Nya riktlinjer för aktiva medlemmar i kvarteret – mer engagemang och billigare priser!

posted in: Nyheter | 0

Aktiva i kvarteret bokar nu övernattningsrummen gratis och samlingslokalen mellan kl. 9-22 gratis (i övrigt enligt prislistan på hemsidan). Vid fler än 10 bokningar per år, eller flera längre bokningar, förs dialog med medlemmen hur engagemanget kan anpassas.

Engagemang (per hushåll):

  • 1-2 städveckor per år.
  • Plus något extra, t.ex. bidra genom speciell kompetens, ordna gemensam aktivitet för kvarteret, styrelsearbete eller vara med på fixardag (hålls två ggr per år – i april och september).

Detta ingår i en städvecka:

  • Titta till felleshuset ca 3 ggr per vecka.
  • Kontrollera och städa vid behov mitt i veckan.
  • Städa felleshusets gemensamma ytor och möbler/utrustning (samlingslokalen, toaletterna, växthusdelen nere och uppe) i slutet av veckan (ca 1,5 tim), checklista finns.
  • Vid behov ta ut sopor och töm återvinning.
  • Fyll på vattentunnorna 1-3 ggr per vecka, utifrån behov. Vattna olivträdet 1 ggr per vecka.
  • Kontrollera att alla dörrar är låsta/stängda.
  • Rapportera eventuella skador eller andra synpunkter till styrelsen.
  • Mer deltaljer finns i checklistan för städveckan.

Vid intresse att vara aktiv så kryssa i den rutan i samband med bokning, eller kontakta oss på info@kvarteretintegralen.se

Vilken vecka som blir städvecka bestäms av medlemmen i samråd med Alexandra i styrelsen. Om ni bokat samlingslokalen kan städveckan vara samma vecka så att städningen efter aktiviteten kan kombineras med veckostädningen och ni får även bra översikt att lokalerna är i gott skick innan bokningen.