Nya bokningsregler för externa

posted in: Nyheter | 0

Felleshuset kan alltid bokas av boende i kvarteret Integralen och vänmedlemmar, både övernattningsrum och samlingslokal.

Boende i Vallastaden kan boka övernattningsrum vid behov, men inte samlingslokalen.

Övriga externa kan boka övernattningsrum på vardagar, men inte samlingslokalen.

Den som vill arrangera evenemang som riktar sig till hela kvarteret Integralen eller hela Vallastaden kan fortsatt boka samlingslokalen, även om det är en extern arrangör. Exempel på sådana aktiviteter är möten om Vallastaden, forskningsprojekt, eller evenemang som bidrar till Vallastadens hållbarhet och gemenskap som loppis, kurser, workshops och sociala aktiviteter.

OBS! Bokningar som redan är godkända innan 22 oktober 2022 omfattas inte av de nya bokningsreglerna.

Vid frågor kontakta oss på bokning@infokvarteretintegralen.se