Grill kommer köpas in till kvarteret

Under årsstämman stå beslutades det att en grill kommer att köpas in till kvartersmarken. Modellen som beslutades är Grill Maria. Grillen planeras finnas på plats i maj 2023.