Fixardag i felleshuset 5/7 kl. 14-16

Nu är det dags för sommarens fixar- och städdag i felleshuset! Vi bjuder på fika!

Vi vill gärna att alla som bor i kvarteret ska få möjlighet att känna sig delaktiga i felleshuset, det är vårt gemensamma hus! Alla som är med och vårdar felleshuset/marken, eller på andra sätt bidrar till en givande gemenskap i kvarteret, räknas som aktiva i föreningen och får därmed lägre pris på alla bokningar under hela året. De som inte har möjlighet att vara med på exempelvis fixardagar, men vill vara aktiva, kan bidrag genom att delta i veckostädningen eller utföra specifika uppgifter som behöver göras (hör med styrelsen för mer info), eller anordna gemensamma aktiviteter för kvarteret.

Hjärtligt tack till alla som vill vara med och göra detta till en underbar plats!