Extrastämma

Måndagen den 2 december kl. 17:30 hålls en extra föreningsstämma i felleshuset Integralen (vilket beslutades på den ordinarie årsstämman). Alla som vill delta är välkomna, vi bjuder på fika!