Ändringar tid gatubelysning

posted in: Nyheter | 0

Information från Tekniska verken angående gatubelysningen i kvarteret

Nya belysningstider för att stötta elsystemet: Vi befinner oss i en unik elmarknadssituation där vi alla behöver göra en insats för att minska belastningen på elsystemet. En av åtgärderna som vi, tillsammans med Linköpings kommun, har beslutat om är nya tider för tändning och släckning av belysning – en åtgärd där du är med och bidrar.

Så påverkas belysningen: De ändrade tiderna gäller från 1 december till 31 mars och innebär att din anläggning kommer att tändas cirka 20 minuter senare och släckas cirka 20 minuter tidigare än innan. Totalt blir det cirka 40 minuter kortare brinntid per dygn. Tiden är beräknad som ett årssnitt och kommer att anpassas efter årstid och väder, allt för att minimera risken för minskad trygghet och trafiksäkerhet.